Wat te doen bij een dringend geval:

- neem onmiddellijk telefonisch contact

  • tussen 8u00  en 20u00 maandag-vrijdag   T: 03 689 2207
  • buiten deze dagen/uren: bel de spoed van een ziekenhuis:
    Jan Palfijn, Merksem   03 640 2000
    AZ Klina, Brasschaat   03 650 5045

- in geval van bijtende stoffen in een oog: zelf het oog direct minstens 20 minuten spoelen met zuiver koud water

Wat te doen indien U verhinderd zijt:

- verwittig snel telefonisch dat U verhinderd bent

Wat te doen indien U komt met 2 personen:

- maak 2  ''op elkaar volgende''  afspraken