• contactlenzen in de ogen houden, enkel als u komt voor een lenzencontrole
  • indien U een brilvoorschrift wenst, de contactlenzen minimaal 12 uren voor de afspraak uit laten
  • altijd de lensverpakking, naam van de lensvloeistof en lenspotjes meebrengen
  • bij roodheid van de ogen, onmiddellijk contactlenzen uit laten